Refurbishment - renovácia elektrozariadení

Diagnostika, vynovenie. Ste používateľom, či predajcom elektrozariadení? Ak áno, aj vy viete, že každé zariadenie časom vypovie svoju funkciu, zašpiní sa, opotrebuje, alebo sa poškodí. Naša spoločnosť vám ponúka jednoduché riešenie v podobe vynovenia elektrozariadení.

Elektrická a funkčná kontrola

Elektrický a funkčný test zahŕňa: kompletnú diagnostiku zariadenia, otestovanie všetkých funkcií, otestovanie príslušenstva, upgrade firmvéru.
Reset zariadenia a obnovenie výrobných nastavení, overenie správnosti S/N na štítku a v softvéri zariadenia, odstránenie zákazníckych dát, kvalitné technické vybavenie.

Mechanická a optická kontrola

Mechanická a optická kontrola pozostáva z kontroly obalu, kontroly mechanických poškodení zariadenia, kontroly doliehania vonkajších krytov zariadenia, optickej kontroly konektorov a optickej kontroly príslušenstva.

Čistenie a kompletizácia balenia

Vykonáva sa použitím vlhkej handričky, antistatickej peny, liehu, technického benzínu a odstraňovača nálepiek.
Kompletizácia balenia zahŕňa fóliovanie všetkých dielov balenia, doplnenie/ výmena batérií a ostatného príslušenstva (užívateľskej príručky), zvinutie káblov, prebalenie do novej krabice, nascanovanie S/N zo zariadenia do reportu, označenie kompletného balenia štítkom s čiarovým kódom.

Výstupná kontrola

Kontrola úplnosti balenia finálnym zatavením, kontrola funkčnosti vybraných zariadení, kontrola a porovnanie S/N zariadenia štítku na krabici, záverečná kontrola balenia.

Likvidácia odpadov

Likvidácia odpadov pozostáva zo skartovania zákazníckych dokumentov, ekologická likvidácia pôvodných batérií a elektrosúčiastok, odstránenie starého a poškodeného obalu.

Profesionálne balenie

Zatavovanie pomocou kvalitných baliacich zariadení, ochrana zariadení pred mechanickým poškodením a pred vniknutím prachu a vlhkosti. Neporušený obal zaručuje, že so zariadením nebolo manipulované.

Naše prednosti

 • kvalitne zaškolení a technicky skúsení pracovníci
 • profesionálne zariadenia 
 • tlačiareň štítkov, zatavovacie stroje
 • rýchle spracovanie zásielky
 • kvalitný a bezchybný výstup.

Zariadenia sú po spracovaní všetkých úkonov distribuované funkčné, vo výbornom stave a v kompletnom balení, keďže prešli dôslednou obnovou, údržbou a profesionálnym balením. 

Výhody pre vás:

 • Predĺženie životnosti zariadení
 • Šetrenie nákladov na kúpu nových zariadení
 • Obnovenie funkčnosti zariadení
 • Obnovenie a kompletnosť balení
 • Zníženie zásob
 • Odborne spracované vynovenie zariadení

Refurbishment týchto elektrozariadení:

 • SET TOP BOX
 • ROUTER
 • MODEM
 • MOBILNÝ TELEFÓN /TABLET
 • POKLADŇA
 • INÉ ELEKTROZARIADENIA