Chránená dielňa

Zamestnávate 20 a viac zamestnancov? Ak áno, máte povinnosť zamestnať občana so zdravotným postihnutím alebo zaplatiť odvod štátu. V prípade, že nemôžete zamestnávať zdravotne postihnutého občana alebo chcete sa vyhnúť pokute, máte možnosť plniť si túto povinnosť náhradným plnením.

Samotné náhradné plnenie je o 113 Eur výhodnejšie za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím než platiť odvod štátu.

 

Ďaľšou výhodou tejto možnosti je použitie prostriedkov na konkrétne účely, ktoré potrebujete.

Chcete ušetriť a zároveň pomôcť dobrej myšlienke? Využite možnosť plniť si náhradné plnenie práve s nami!

 

Spoločnosť LB SERVIS Vám umožňuje krátiť si náhradné plnenie v plnej výške hodnoty služby v týchto oblastiach:

  • registračné poklanice a fiskálne tlačiarne
  • diagnostika a vynovenie elektrických zariadení
  • dochádzkovych systémov a vernostných kariet
  • PC hardvér & softvér a mobilné telefóny
  • projekčná plocha na prenájom alebo predaj projekčných zariadení (projekčný rollup, projekčná fólia)
  • vyšívanie reklamných predmetov

Náhradné plnenie

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu zamestnancov za kalendárny rok.

Ak tak neurobí, neplní si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím a musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu.

V prípade, že zamestnávateľ z rôznych dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutého občana a chce sa vyhnúť pokute, zo zákona má možnosť plniť si túto povinnosť náhradným plnením. To známená, že zadá zákazku alebo odobere výrobky, resp. služby chránenej dielni.

Podľa zákona na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce. Celková cena práce pre rok 2015 bola Štatistickým úradom stanovená na 1132,96 EUR.

Z toho vyplývajúca hodnota zadanej zákazky (odobratých služieb a výrobkov) pre rok 2015 vychádza na 906 EUR.

Pokiaľ nie je zamestnávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky  na účely náhradného plnenia aj daň z pridanej hodnoty. Ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely daň z pridnej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.

 

Po uhradení faktúr za zrealizované zákazky Vám pošleme potvrdenie o zadaní zákazky v chránenj dielni, ktoré spolu s objednávkou, fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu a sumu odpočítate od Vášho povinného odvodu.

Radi Vám celú problematiku vysvetlíme na osobnom stretnutí, alebo nás môžete kontaktovať telefonicky, prípadne mailom.