Chránená dielňa

Zamestnávate 20 a viac zamestnancov? Ak áno, máte povinnosť zamestnať občana so zdravotným postihnutím alebo zaplatiť odvod štátu. V prípade, že nemôžete zamestnávať zdravotne postihnutého občana alebo chcete sa vyhnúť pokute, máte možnosť plniť si túto povinnosť náhradným plnením.

Samotné náhradné plnenie je o 113 Eur výhodnejšie za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím než platiť odvod štátu.

 

Ďaľšou výhodou tejto možnosti je použitie prostriedkov na konkrétne účely, ktoré potrebujete.

Chcete ušetriť a zároveň pomôcť dobrej myšlienke? Využite možnosť plniť si náhradné plnenie práve s nami!

 

Spoločnosť LB SERVIS Vám umožňuje krátiť si náhradné plnenie v plnej výške hodnoty služby v týchto oblastiach:

  • registračné poklanice a fiskálne tlačiarne
  • diagnostika a vynovenie elektrických zariadení
  • dochádzkovych systémov a vernostných kariet
  • PC hardvér & softvér a mobilné telefóny
  • projekčná plocha na prenájom alebo predaj projekčných zariadení (projekčný rollup, projekčná fólia)
  • vyšívanie reklamných predmetov

Chránená dielňa

Chránená dielňa je organizácia, ktorá zamestáva minimálne 50% zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, vačšou ako 40%. Štatút chránená dielňa vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potom, čo prevádzku s podmienkami pre zamestnávanie zdravotne postihnutých schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Chránené dielne sa považujú za pracovné miesta, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú, a v ktorých sú pracovné podmienky prispôsobené ich zdravotnému stavu.

name
Priznanie postavenia chranenej dielne_LB SERVIS SK s.r.o.