Chránená dielňa

Zamestnávate 20 a viac zamestnancov? Ak áno, máte povinnosť zamestnať občana so zdravotným postihnutím alebo zaplatiť odvod štátu. V prípade, že nemôžete zamestnávať zdravotne postihnutého občana alebo chcete sa vyhnúť pokute, máte možnosť plniť si túto povinnosť náhradným plnením.

Samotné náhradné plnenie je o 113 Eur výhodnejšie za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím než platiť odvod štátu.

 

Ďaľšou výhodou tejto možnosti je použitie prostriedkov na konkrétne účely, ktoré potrebujete.

Chcete ušetriť a zároveň pomôcť dobrej myšlienke? Využite možnosť plniť si náhradné plnenie práve s nami!

 

Spoločnosť LB SERVIS Vám umožňuje krátiť si náhradné plnenie v plnej výške hodnoty služby v týchto oblastiach:

 • registračné poklanice a fiskálne tlačiarne
 • diagnostika a vynovenie elektrických zariadení
 • dochádzkovych systémov a vernostných kariet
 • PC hardvér & softvér a mobilné telefóny
 • projekčná plocha na prenájom alebo predaj projekčných zariadení (projekčný rollup, projekčná fólia)
 • vyšívanie reklamných predmetov

Často kladené otázky

 • Kto môže vydávať potvrdenia o náhradnom plnení?
  Vydávať ho môžu chránené dielne. Sú to pracoviská (firmy alebo organizácie), ktoré zamestnávajú minimálne 50% zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou väčšou ako 40%. Ich prevádzku schvaľuje a povoľuje Úrad práce so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 • Aké sú možnosti naplnenia náhradného plnenia?
  Zadaním zákazky chránenej dielni. Zákazka alebo služba musí byť zrealizovaná v tom istom kalendárnom roku, na ktorý chcete získať náhradné plnenie.
 • Môže sa kombinovať nákup v chránej dielni s platbou do štátneho rozpočtu?
  Áno môžete. Ak by výška nákupu nebola dostatočná, zvyšok môžete doplatiť zaplatením povinného odvodu.
 • Kedy chránené dielne vydávajú potvrdenia o zrealizovaní zákazky?
  Ústredie úradu práce vydá tlačivo príslušné pre daný rok. Následne potvrdenia sa posielajú v mesiacoch januiár až február. Na požiadanie je možné tlačivo vydať aj hneď po realizovaní zákazky, avšak zákazník tým riskuje, že tlačivo nebude platné pri jeho dokladaní k ročnému výkazu.     
 • Dokedy je potrebné odovzdať potvrdenie vydané chránenou dielňou?
  Na úrad práce ho treba doruč najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku. Vždy za predošlí kalendárny rok (podobne ako daňové priznanie). Pri preukazovaní k potvrdeniu zamestnávateľ doloží ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie - fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva), fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankového účtu o platbe).
 • Kedy chránená dielňa zasiela vypĺňané tlačivá?
  Vyplnené tlačivá sa zasielajú do konca februára alebo na vyžiadanie po realizácii zákazky.
 • Dokedy je potrebné odovzdať potvrdenie vydané chránenou dielňou?
  Na úrad práce je potrebné ho doručiť najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku. Vždy za predchádzjúci kalendárny rok (podobne ako daňové priznanie). K potvrdeniu je nutné predložiť aj ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie - fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankového účtu o platbe).
 • Na akú oblasť činností je možné získať náhradné plnenie?
  Spoločnosť LB SERVIS Vám umožňuje krátiť si náhradné plnenie v plnej výške hodnoty služby v týchto oblastiach: registračné poklanice a fiskálne tlačiarne, diagnostika a vynovenie elektrických zariadení,
  PC hardvér & softvér a mobilné telefóny, projekčná plocha na prenájom alebo predaj projekčných zariadení (projekčný rollup, projekčná fólia), vyšívanie reklamných predmetov a iné.
 • Je potrebné žiadať od chránenej dielne pri dokladaní k ročnému výkazu štatút chránenej dielne?
  Zákon nevyžaduje túto povinosť. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich od zákazníkov žiadajú, preto si dané tlačivá - štatúty chránenej dielne, môžete stiahnúť na našej stránke v sekci Chránené dielne.